Kara Yolları & Hava Durumu Tahmini

Kara Yolları Hava Durumu Tahmini Karayolu ile yapılan yolculukların planlanması ve daha güvenli seyahat amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sayısal Hava Tahmini Şube Müdürlüğü tarafından 23 Mart 2006'da başlatılan Karayolları Hava Tahmin Sistemi, Türkiye'nin bütün illerini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. 1. ve 2. sürümden elde edilen tecrübeler ile, 3. sürümde noktasal tahminler yerine yol kesimlerinin hava tahminleri verilmektedir.

1. Genel Bilgiler

Karayolu ile yapılan yolculukların planlanması ve daha güvenli seyahat amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sayısal Hava Tahmini Şube Müdürlüğü tarafından 23 Mart 2006'da başlatılan Karayolları Hava Tahmin Sistemi, Türkiye'nin bütün illerini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. 1. ve 2. sürümden elde edilen tecrübeler ile, 3. sürümde noktasal tahminler yerine yol kesimlerinin hava tahminleri verilmektedir. Bu sayede yol üzerindeki hava tahminlerinin daha iyi temsil edilmesi amaçlanmıştır. Yol kesimlerinin hava tahminlerini sizlere iletirken atmosfer modeli parametrelerine uygulamış olduğumuz algoritmaları bilmenizin seyahatiniz için yararlı olacağı düşünülmektedir.


2. Sıcaklık

Temel olarak karayolunun denizden olan yüksekliğine ve yolun bakısına göre değişim gösteren sıcaklık için mevsimsel şartları da göz önüne alarak üç farklı şekilde değerlendirme yapılmıştır.

a) Eğer yol kesiminin herhangi bir yerinde sıcaklığın 3 ºC ve daha düşük olacağı tahmin ediliyorsa; bu yol kesimi için asgari sıcaklık,

b) Eğer yol kesiminin herhangi bir yerinde sıcaklığın konfor sıcaklığı olan 23 ºC' den fazla olacağı tahmin ediliyorsa; bu yol kesimi için azami sıcaklık,

c) Eğer yol kesiminde sıcaklığın 3 ºC ile 23 ºC arasında olması tahmin ediliyorsa ortalama sıcaklık, yol kesiminin sıcaklığı olarak verilmiştir.


3. Hava Durumu

Hava tahmininin yanı sıra, örneğin yağışların yol kesiminin ne kadarlık bir bölümünde beklendiği de yüzde olarak yağış alanı sütununda verilmiştir. Seyahatinizi olumsuz etkileyecek olan yağışlara öncelik vererek, yağış cinsi belirlenmiştir. Eğer yol kesiminde birden fazla yağış cinsi tahmin edilmişse, öncelikle donan yağmur ve kar olmak üzere, en çok olumsuzluğa yol açacak yağış, yol kesimindeki yağışın cinsi olarak belirtilmiştir.


4. Rüzgar Yönü

Yol kesiminin genelini ifade eden rüzgar yönü birincil olarak verilmiş, birincil yönün dışında tahmin edilen rüzgar yönü de ikincil olacak şekilde belirtilmiştir.


5. Rüzgar Hızı

Yol kesiminin herhangi bir yerinde fırtına bekleniyorsa, yol kesiminde tahmin edilen maksimum rüzgar, yol kesiminin rüzgar hızı olarak verilmiştir. Fırtına beklenmediği durumlar için ortalama rüzgar hızı kullanılmıştır.


Karayolları Tahmin Sisteminin ana öğesi sayısal hava tahmin modelidir. Sayısal hava tahmin modeli olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kısa vadeli hava tahminlerinde operasyonel olarak MM5 ve ALARO kullanılmaktadır. Karayolları Hava Tahmin Sistemi ALARO modelinin direkt model ürünleri ve bunların bilgisayar programları vasıtasıyla işlenmesi ve yorumlanması ile oluşturulmuştur. Ancak, genel hava tahmin raporları modellerin yanı sıra, klasik gözlemler, uydu ve radar verileri ile meteorolojik harita analizleri sonucunda hazırlanarak kullanıcıya sunulur. Modellerin direkt tahminleri ile genel hava tahmin raporları arasında farklılıklar bulunması bu açıdan normal karşılanmalıdır. Ayrıca hava tahmin raporlarında olduğu gibi model tahminlerinde de hata payı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.6. Karayolları Tahmin Sistemi Kullanım Kılavuzu


Karayolları Tahmin sistemi hareket günü, saati ve süresine göre seçilen güzergahta Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iller arasındaki en kısa mesafeyi göz önüne alarak en uygun yolu seçen bir algoritma ile çalışmaktadır.

Sayfanın Kullanımı:


  • Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere ilk olarak (1)bir numaralı seçimli kutudan hareket günü belirlenir.

  • (2)İki numaralı seçimli kutudan hareket saati seçilir.

  • (3)Üç numaralı seçimli kutu olan il seçiminden sırasıyla güzergahtaki iller seçilir.

  • Seçilen her bir ili güzergaha eklemek için (5)beş numaralı düğmeye basılır.

  • (7)Yedi numaralı çoklu metin kutusunda sıraya göre güzergah belirlenir. Güzergahtan çıkarılmak istenen il için, çoklu metin kutusunda il ismi üzerine basılır. Daha sonra (6)altı numaralı düğmeye basılarak il çıkarılabilir. Güzergahta değişiklik yapmak için seçilen ili aşağı yada yukarı hareket ettirmek için (8)sekiz ve (9)dokuz numaralı düğmeler kullanılabilir.

  • Yolculuğun toplam süresini belirlemek için (4)dört numaralı seçimli kutudan yolculuk süresi belirlenir.

  • (10)On numaralı gönder düğmesine basıldığında (11)on bir ve (12)on iki numaralı alanlar isteğiniz doğrultusunda yeniden oluşturulur.

  • (11)On bir numaralı alanda harita üzerinde güzergahınızı gösteren yol çizgisi ve yol boyunca her saatlik dilim için hesaplanmış hava tahminlerinin özet gösterimi vardır. Yol çizgisi üzerindeki kutucuklar yolculuğun her bir saati için üretilmiştir ve ilgili yol parçasının orta kısmında bulunur. Ayrıca bulunduğu yol parçasının tamamında oluşabilecek en uç durumları bildirir. Kutunun en üst kısmında hava durumu, bir alt satırda sıcaklık, en alt satırda ise kaçıncı saate ait olduğu bilgisi vardır. (12)On iki numaralı alan KHTS açıklamalı kısımdır.


Uygulamada kullanılan alanların numaralara göre açıklaması:


(1) Hareket Aralığı: İlgili saat diliminde başlangıç ve bitiş noktalarındaki en yakın yerleşim birimi.

(2) Gün: Hareket günü.

(3) Saat: Saat aralığı.

(4) Sıcaklık: İlgili saat aralığındaki sıcaklık.

(5) Yol(km): İlgili saat diliminde başlangıç ve bitiş aralığındaki km.

(6) Hava Durumu: İlgili saatteki hava tahmini resimli sembolü

(7) Hava Durumu Açıklama: İlgili saatteki hava tahmini sembolünün açıklaması

(8) Bulut Kapalılık: İlgili saatteki toplam bulut kapalılığının yüzde gösterimi.

(9) Bağıl Nem: İlgili saatteki bağıl nem oranı yüzde gösterimi.

(10) Rüzgar Yönü: İlgili saatteki yol parçasında toplamda ilk iki yön.

(11) Rüzgar Hızı: İlgili saatteki ortalama rüzgar hızı.

(12) Yağışlı Alan: İlgili saatteki toplam yağışlı alan yüzde olarak.

Yasal Uyarı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) www.bisiklethobimiz.com’a ve Coşkun ORTAÇAKIROĞLU'na ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. www.bisiklethobimiz.com’a ve Coşkun ORTAÇAKIROĞLU ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.